STAFF AND CONTACT 中文版

Contact

T & F ( Guangzhou) Fashion Ltd.

No. 12, Jinlong Road, Qiaoshan Village,Shi Ji Town, Panyu District, Guangzhou
Tel: 020 - 8485 8888
Fax: 020 - 8485 0128
email: 
kennis.kwok@tyfashionltd.com